Na skróty:

Galerie zdjęć

Aktualności

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Początek rekrutacji elektronicznej 16 maja 2022 r.

OFERTA EDUKACYJNA

  • BRANŻOWA SZKOŁA i STOPNIA (KLASA WIELOZAWODOWA)
  • TECHNIKUM W CZARNEJ WODZIE /KIERUNEK: TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA/
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W CZARNEJ WODZIE /4-letnie lub 3-letnie/ 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie,

to szkoła z wieloletnią tradycją w zakresie szkolnictwa zawodowego, przyjazna uczniom,

gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie.

Co nas wyróżnia:

Nasze mocne strony:

 

Fachowe umiejętności są kluczem do sukcesu

Wybór BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA daje możliwość:

Oferta:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  - KLASA WIELOZAWODOWA

Nasze zawody – Twoja przyszłość:

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie:

- praktycznej nauki zawodu u pracodawców w wybranych zawodach,

- wiedzę teoretyczną uczeń pogłębia w trakcie kursów zawodowych,

- przedmioty ogólne nauczane są w szkole.

 

Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

Współpracujemy z firmą „Steico”, jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży drzewnej w Polsce. Zakład przyjmuje na zajęcia praktyczne absolwentów chcących kształcić się w zawodzie: mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (klasa patronacka).

Młodzież ta otrzyma:

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z:

 


Wybór TECHNIKUM, kierunku TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

W zawodzie technik technologii drewna przewidziane są 2 kwalifikacje:

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w:

 

ZAPRASZAMY :-) 

powrót...

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda

+48 58 587 8400, +48 58 587 8444