Na skróty:

Galerie zdjęć

Aktualności

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

 


 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA

DOROSŁYCH (cykl 2 i 3-letni)
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie

ul. Mickiewicza 1 J

83-262 Czarna Woda

tel.: 585878400   fax: 585878444

e-mail: sekretariat@zspczarnawoda.pl

www.zspczarnawoda.pl

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie, to szkoła z wieloletnią tradycją  w zakresie szkolnictwa zawodowego, przyjazna dla uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie.

Co nas wyróżnia:

Nasze mocne strony:

Oferta:

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

KLASA WIELOZAWODOWA /PO GIMNAZJUM/

KLASA WIELOZAWODOWA /PO SZKOLE PODSTAWOWEJ/

Naukę w danej klasie wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia może podjąć młodzież pragnąca kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie, np.:

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie:

- praktycznej nauki zawodu u pracodawców w wybranych zawodach,

- wiedzę teoretyczną uczeń pogłębia w trakcie kursów zawodowych,

- przedmioty ogólne nauczane są w szkole.

 

Zaletą systemu kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia jest nauka w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

 

***W ramach współpracy szkoły z firmą „Steico” - na preferencyjnych warunkach firma przyjmie na zajęcia praktyczne absolwentów chcących kształcić się w zawodach: mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, elektryk, ślusarz.

Młodzież ta otrzyma:

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z:

 

DLACZEGO WARTO?

W zawodzie mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej młodzież będzie kształcić się w systemie kształcenia dualnego, który opiera się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w Branżowej Szkole I stopnia.

System ten jest bardzo wysoko ceniony ze względu na ścisły związek teorii z praktyką.

Korzyści z uczestnictwa w dualnym systemie kształcenia zawodowego:

Firma STEICO świadomie i celowo inwestuje w młodych ludzi chcąc związać ich przyszłość z nowoczesną i stwarzającą szansę rozwoju firmą. Nowatorskie podejście do procesu kształcenia, ścisła współpraca pomiędzy szkołą a firmą z pewnością zapewni pozytywne efekty kształcenia.

Okres nauki w szkole wlicza się do stażu pracy. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwia uzyskanie tytułu technika w wybranym zawodzie oraz - po zdaniu matury - daje przepustkę na studia.

 

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (cykl 2 i 3-letni)

Rekrutacja/logowanie - www.powiatstarogard.pl

PO GIMNAZJUM: https://starogard-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/ 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ: https://starogard-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

powrót...

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda