Na skróty:

Galerie zdjęć

Aktualności

 

                           „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy”.

 

/Zbigniew Herbert/


1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Koniec okupacji niemieckiej nie spowodował odzyskania przez Polaków suwerennej państwowości. Działania władz sowieckich, stosujących politykę faktów dokonanych i masowych represji wobec żołnierzy polskich, skutkowały stopniowym ograniczeniem działalności Polskiego Państwa Podziemnego. W 1944 roku rozpoczął się dramatyczny epilog dziejów żołnierzy, którzy walczyli o wolność i niepodległość ojczyzny.

               W miarę upływu czasu, umacniania się władzy komunistycznej, do wielu walczących docierała świadomość, że nie ma szans na taką Polskę o jaką rozpoczęli walkę w 1939 r.       Jednak nie rezygnowali. Nie chcieli i nie potrafili wyrzec się takich wartości jak: Patriotyzm, Godność i Honor.

"Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę

i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru,

zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom,

                                   którym trzeba służyć 

                                                                   całym swoim życiem."

                                                                                 Witold Pilecki

            Skazani na trud życia w partyzantce, niepewni jutra – trwali. Taki był ich wybór, bowiem uważali, że wykonują swoją powinność, że mają dług wobec Polski.

            Cena, która zapłacili za wierność Ojczyźnie była wysoka. Wielu z nich zginęło w walce z rąk KBW, UB bądź w komunistycznych katowniach. Do tej pory wiele rodzin pomordowanych nie zna miejsca ich pochówku. Ówczesna władza chciała skazać ich na zapomnienie i wyklęcie.

"PRAWDY JEST NIEZMIENNA.

PRAWDY NIE DA SIĘ ZNISZCZYĆ

TAKĄ BADŹ INNĄ DECYZJĄ,

TAKĄ CZY INNA USTAWĄ."

Jerzy Popiełuszko

Koncert "Młodzi Niezłomnym"

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/videos/178718037106404

 


"Przez lata PRL-u byli nazywani bandytami i zaplutymi karłami reakcji, których ścigano, aresztowano, przesłuchiwano, okrutnie męczono i pozbawiano życia, często metodą sowiecką – strzałem w tył głowy. Miejsca pochówku wielu z nich po dziś dzień nie są znane.

Ich walka o prawdziwie suwerenną Polskę przez dziesiątki lat była skazana na zapomnienie.

Trzeba było niemal 70 lat, aby przywrócić Im należną godność i miano Bohaterów, bo dopiero na początku lat 90-tych XX wieku.

Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym – to tego dnia w 1951 roku, po pokazowym procesie, wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:

– ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy:

– Adam Lazarowicz,

– Mieczysław Kawalec,

– Józef Rzepka,

–  Franciszek Błażej,

– Józef Batory

–  Karol Chmiel.

Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.                      .

Od kilkunastu lat dzięki ustawie sejmowej zainicjowanej przez śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i świętem państwowym.

Milczenie o Żołnierzach Niezłomnych, którzy pozostali do końca wierni Ojczyźnie i złożonej przysiędze, pomordowanym, torturowanym, szykanowanym i wyklętym przez komunistyczny reżim, o żołnierzach poakowskiego podziemia i innych patriotycznych formacji zostało przerwane.

Dzisiaj za Ich patriotyzm, daninę krwi, męstwo, odwagę i honor oddajemy należną cześć. Nasza pamięć wędruje w szczególności do dowódców i żołnierzy najbardziej znanych”.

Można przywołać tu choćby:

Mówiąc o nich  pamiętamy też o dziesiątkach tysięcy szeregowych żołnierzy wszystkich organizacji i partyzanckich grup antykomunistycznych, których liczbę historycy szacują nawet na ponad 250 tysięcy.

Chwała Bohaterom, Cześć ich Pamięci!"

                                                                                    Pomorski Kurator Oświaty
                                                                                      Małgorzata Bielang

powrót...

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda