Na skróty:

Galerie zdjęć

Aktualności

ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Regulamin rekrutacji 2018/2019

DO

 BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA I TECHNIKUM


 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA /dawna ZSZ/

KLASA 1 BSzIW - WIELOZAWODOWA

Naukę w pierwszej klasie wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia może podjąć młodzież pragnąca kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie, np.:

Kształcenie zawodowe odbywa się w formie:

- praktycznej nauki zawodu u pracodawców w zawodach powyżej wymienionych,

- wiedzę teoretyczną uczeń pogłębia w trakcie kursów zawodowych,

- przedmioty ogólne nauczane są w szkole.

Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

Wybór branżowej szkoły I stopnia daje możliwość:


W ramach współpracy szkoły z STEICO Sp. z o. o. na preferencyjnych warunkach firma przyjmie na zajęcia praktyczne absolwentów gimnazjów chcących kształcić się w zawodach:

Młodzież ta otrzyma:

  • gwarancję zatrudnienia po skończeniu szkoły;
  • specjalny system wynagrodzenia (premia za frekwencję oraz dobre wyniki w nauce, uczeń trzeciej klasy maksymalnie zarobi ok. 800,00 zł, uczeń drugiej klasy - ok. 590,00 zł, a pierwszej, po pierwszym semestrze nauki - ok. 500,00 zł,)
  • trzynastą pensję.

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z:

  • bezpłatnego dowozu do firmy (z rejonów, z których dowożeni są pracownicy);
  • funduszu socjalnego.

W zawodzie mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej młodzież będzie kształcić się w systemie kształcenia dualnego, który opiera się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w branżowej szkole I stopnia.

System ten jest bardzo wysoko ceniony ze względu na ścisły związek teorii z praktyką.

Korzyści z uczestnictwa w dualnym systemie kształcenia zawodowego:

Firma STEICO świadomie i celowo inwestuje w młodych ludzi chcąc związać ich przyszłość z nowoczesną i stwarzającą szansę rozwoju firmą. Nowatorskie podejście do procesu kształcenia, ścisła współpraca pomiędzy szkołą a firmą z pewnością zapewni pozytywne efekty kształcenia.

Okres nauki w szkole wlicza się do stażu pracy. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwia uzyskanie tytułu technika w wybranym zawodzie oraz - po zdaniu matury - daje przepustkę na studia.

 

TECHNIKUM (4-letnie)

W roku szkolnym 2018/2019 młodzież będzie miała możliwość podjęcia nauki w Technikum w zawodzie technik technologii drewna.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:

 

DLACZEGO WARTO?

 

Rekrutacja/logowanie - www.powiatstarogard.pl

powrót...

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda

+48 58 587 8400, +48 58 587 8444